WGG-60微机光泽度仪的使用环境和工作条件及技术参数

仪器的使用环境和工作条件
1.         仪器应放在干燥的房间内使用温度5℃-35℃。
2.         使用时应放置在平整的工作台面上,无震动。
3.         尽量远离高强度的磁场,电场及发生高频波的电器设备。
4.         室内照明不宜太强,且避免直射日光的照射。
5.         电池电压:不低于4.5V
 
仪器的技术参数
1.         测量范围:0-120光泽单位
2.         稳定性:±0.4光泽单位
3.         示值读差:±2光泽单位

WWW.SHXR17.CN Corporation of China 2010上海昕瑞浊度仪白度仪色度仪定氮仪 公司简介 联系我们

客服电话
  • 15157564050
  • 15258505380